MUDr. Radka Jandejsková

(+420) 775 714 601 doktorka@jandejskova.cz

Náš tým

Lékařka MUDr. Radka Jandejsková

Promoce: Fakulta všeobecného lékařství UK Praha

Atestace: Gynekologie a porodnictví, Dětská gynekologie

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení 1998

Rozhodnutí o specializované způsobnosti v oboru gynekologie a porodnictví – MZ ČR 2012

Osvědčení České lékařské komory k výkonu v oboru gynekologie a porodnictví a v oboru gynekologie pro děti a dospívající 2002

Diplom celoživotního vzdělávání 2014

Členství

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Sdružení soukromých gynekologů
  • Česká lékařská komora
  • Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

MUDr. Radka Jandejsková

Porodní asistentka Iva Vopeláková

Maturita: gymnázium Kolín

Nástavbové studium: SZŠ  Kolín – porodní asistentka

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání vydané Ministerstvem zdravotnictví v r. 2005

Porodní asistentka Iva Vopeláková