MUDr. Radka Jandejsková

(+420) 775 714 601 doktorka@jandejskova.cz

Vnitřní řád

Vnitřní řád ordinace GYNESTE MUDr. Radka Jandejsková

Vnitřní řád vychází z provozního řádu a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a je závazný pro všechny pacientky léčené v ordinaci GYNESTE MUDr.Radky Jandejskové.

Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny.

 • Při přijetí do ambulance prosím prokažte svou totožnost průkazem zdravotní pojišťovny.
 • Dodržujte prosím lékařkou navržený individuální léčebný postup. Pravdivě informujte ošetřující zdravotnický personál o vývoji zdravotního stavu, včetně infekčních nemocí, užívaných léčivých přípravků, užívání návykových látek (alkohol, tabák a jiných) a zdravotních službách poskytovaných jiným lékařem.
 • Gynekologická ambulance je přísně nekuřácké pracoviště.
 • Do neveřejných prostor zdravotnického zařízení vstupujte pouze na vyzvání.
 • Pečuje o Vás tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí. 
 • Pacientky mají dovolen vstup s asistenčním psem bez omezení, pokud to umožňuje provoz pracoviště a není narušeno poskytování zdravotních služeb.
 • Respektujte, prosím, pravidla slušného chování vůči zdravotnickým pracovníkům i vůči jiným pacientkám. Respektujte jejich pokyny a chovejte se ohleduplně k ostatním spolupacientkám. 
 • Ošetřující lékařka Vás bude informovat o dalším léčebném postupu. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat.
 • Ambulance je k dispozici pro pacientky pouze v ordinační době.
 • Poslední pacientka je objednána vždy 15 minut před skončením pracovní doby.
 • Telefonické objednávání a vyřizování emailů je možné pouze v pracovní době.
 • Pořadí pacientek určuje vždy lékařka.
 • Dodržování objednání na čas nelze vždy přesně zaručit.
 • Používání WC je bezplatné pouze pro objednané pacientky.
 • Přítomnost dítěte mladšího 6 let u vyšetřování pacientky je možná po domluvě se zdravotnickým personálem a je nutné zajistit přítomnost další dospělé osoby.
 • Informujte nás, prosím, o změnách Vašich kontaktních  údajů, zejména telefonního  čísla,  adresy a změně pojišťovny.