MUDr. Radka Jandejsková

(+420) 775 714 601 doktorka@jandejskova.cz

Spolupráce

Spolupracujeme s těmito zařízeními

  • Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – akreditované gynekologické a porodnické pracoviště
  • Ústav pro péči o matku a dítě – akreditované pracoviště, perinatologické centrum, WHO spolupracující centrum, pracoviště IPVZ
  • Bioptická laboratoř s.r.o. – akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15189, držitel akreditace MZ pro screening karcinomu cervixu
  • Synlab s.r.o. – akreditace ČIA dle ČSN EN ISO 15189
  • ISCARE I.V.F. a.s. – ISO Certifikace ČSN EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005
  • GENNET s.r.o. – PRENASCAN – certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, akreditace ČSN EN ISO 15189:2007
  • Pronatal s.r.o. – certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, akreditace ČSN EN ISO 15189:2007
  • FM Motol – Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha